วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ผลการประกวด Intel ISEF 2016

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2016 ณ เมือง Phoenix, Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8–13 พฤษภาคม 2559

 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหมเพื่อใช้ควบคุมการพ่นใยในการผลิตแผ่นใยไหม”

โดย นางสาวชลันธร ดวงงา

นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย


ได้รับรางวัล

1. Sigma Xi, The Scientific Research Society First Physical Science Award

2. Second Place Grand Award in Animal Sciences 


2. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “พื้นที่ผิว ปริมาตรของปริซึม พีระมิด และพีระมิดยอดตัดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจากความยาวรอบฐาน”

โดย นายเชษฐ์ณรงค์ โล้วพฤกมณี

ด.ช.ธนนันท์ ทองสุจริตกุล

น.ส.ธัญวรัตม์  นฤมล

นายสมัย  จันทร์เหลือง  อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์


3. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเยื่อในต้นสาบเสือ”

โดย น.ส.สลิลทิพย์  แก้วรักษา

น.ส.พิลาสลักษณ์ พลเยี่ยม

น.ส.จุฬาลักษณ์  คำเสนา

นายสมชนะ  ปัตลา  อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์4. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เซรามิกอุณหภูมิต่ำ”

โดย นายธีรพัฒน์ มาน้อย

น.ส.เอื้อมพร  แปงจิตต์

น.ส.เก็จมณี  ใจกล้า

น.ส.เเจนจิรา  สีลาทร

น.ส.ชุติปภา  เสียงเย็น  อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง5. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เจลยารักษาโรคติดเชื้อปลาสวยงามเฉพาะที่จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน”

โดย น.ส.สลิลทิพย์  คำตื้อ

น.ส.กวิสรา  ก้อนศิลา

น.ส.ณัฐวดี  ลีคำหมง

นายสุทธิพงษ์ ใจแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

6.  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  “Bacterial Cellosic Ethanal ที่ย่อยด้วย Cellulolytic Bacteria จากมูลวัว”

โดย น.ส.สุรีย์พร  ตรีเพชรประภา

น.ส.ธิดารัตน์  เพียรจัด

น.ส.กาญจนา  คมกล้า

นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี