วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ผลการประกวด I-SWEEEP 2016

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ เรื่อง "การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วมด้วยสิ่งประดิษฐ์ โป๊ะผลิตไฟฟ้า"จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี นายวงศกร วงษ์สุวรรณ, นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง, นายศุภากร ผดุงหมู่ เป็นเจ้าของผลงาน อาจารย์ปิติภูมิ น้ำแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงาน International Sustainable World  Project Olympiad(I-SWEEEP) 2016 ณ  เมือง Houston รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

โดยได้รางวัล Bronze Award in Energy