วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท39)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท39) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovative Science  for  a Better Life) ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงาน ปาฐกถาเปิดงานโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น การแสดงผลงานทางวิชาการ การออกบูธของร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/stt39

ดาว์โหลด first announcement