ภาพกิจกรรม

เยาวชนโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ คว้ารางวัลในงาน TISF 2021


           สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20 (TIA2020) ที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประกวด TAIWAN INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2021 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จากผลงานเรื่อง Design and Prototyping of a LOW-Cost Ventilator for Rural Hospitals โดย นางสาวอิรวดี ถาวรบุตร นักเรียนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา