ภาพกิจกรรม

ภาพงานประชุม STT48


ภาพงานประชุม the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48)