ภาพกิจกรรม

รางวัลครูยิ่งคุณ


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย คุณครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัล "ครูยิ่งคุณ" จาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ซึ่งเสนอชื่อในนาม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ