ภาพกิจกรรม

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ฯ 61


ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี