ภาพกิจกรรม

ภาพการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ฯ 62


ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี