ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564

 

          สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้กับชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือก ทางอีเมล์ และ เว็บไซต์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สาขากายภาพ

สาขาชีวภาพ