ข่าวสาร

แจกหนังสือฟรี


จำนวนจำกัดจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

          หนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 ชุดเท่านั้น

ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 6 เล่มประกอบด้วย

  - นักเคมีรุ่นเยาว์                   - นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์               - นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์              

  - นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์         - นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์            - นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์

          สนใจสั่งจองหนังสือได้ฟรี มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนก่อนการสั่งจองได้ตามลิงค์ด้านล่าง

           https://drive.google.com/open?id=1jorqUJyrTHjnSrquG6YQ2T4LVxriV54qHcatrXCRx-Y

โดยกรอกข้อมูลการสั่งจองได้ตามลิงค์ด้านล่าง

           https://goo.gl/forms/0T2vNuPJVYoLIJSg2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ 02-2185245 Email: youngscientistclubbook@gmail.com