ข่าวสาร

ถามเพื่อรู้ ให้ครูบอกต่อ


          โครงการ “ถามเพื่อรู้ ให้ครูบอกต่อ” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM โดยโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และขอให้ท่านที่ได้ ลงทะเบียนแล้ว กรุณาสแกน QR code (ด้านล่าง) เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม “ครูชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 66” สำหรับการสื่อสารกับทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านช่องทาง line (รับจำนวนจำกัด)